پروژه اوترنت، نویدبخش اینترنت رایگان برای زمین

فکر می کنم ایرنا اخبار قدیمی دارد و حرف های بیهوده ای می زند. این پروژه فقط شامل ایالات متحده و اروپا است و با اینترنت کامل در دسترس نیست - فقط بارگیری کنید